Collectie Gelderland

Geen titel

De Goudenstein in Ede, gezien in westelijke richting. Rechts de Weerdenstein.