Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van Bennekom. Linksonder de Kierkamperweg. Linksonder naar rechtsmidden de Commandeursweg. In het midden is de Timanshof. De lage huisjes erachter staan aan de Hof van Sint Pieter. Rechtsmidden is in aanbouw de bibliotheek die in 2011 alweer is afgebroken.