Collectie Gelderland

Geen titel

R. Spiegelenberg, raadslid voor de Partij van de Arbeid van 1986-2002, wethouder vanaf 1992.