Collectie Gelderland

Geen titel

Deel van het gemeentehuis van Ede aan de Bergstraat, gezien in oostelijke richting vanaf de Raadhuisstraat