Collectie Gelderland

Geen titel

H.O.R.A. [HORA], Herstellingsoord voor Rustbehoevende Ambtenaren aan de Horalaan te Ede. Front-Westzijde.