Collectie Gelderland

Geen titel

"Barneveld Ned. Herv. Kerk". De foto is gemaakt vanuit de Jan van Schaffelaarstraat