Collectie Gelderland

Geen titel

Voorlichtingsavond van de koopvaardij speciaal bedoeld voor Zuid-Molukkers.