Collectie Gelderland

Geen titel

Barneveldse Pluimvee Centrale. BIZIM EV. Bizim Ev (Ons Huis) B.V. Bizim Ev streeft naar een maatschappij waar allochtone vrouwen, jongeren en senioren ongeacht etnische, religieuze of culturele achtergrond niet in een sociaal isolement verkeren. Waar allochtonen mondig, zelfstandig en probleemoplossend in het dagelijkse leven staan. En senioren die ondanks hun leeftijd nog actief participeren in de samenleving, met inachtneming van eventuele beperkingen. Bizim Ev is opgericht om allochtone vrouwen, jongeren en senioren die in een sociaal isolement verkeren maatschappelijk perspectief te bieden. Dit doet Bizim Ev door ambulante ondersteuning en dagactiviteiten te organiseren die aansluiten bij de behoeften van haar cliënten. Het specialisme van Bizim Ev is haar kennis van de culturele achtergrond van haar cliënten. Zo kan zij haar doelgroep doeltreffend benaderen en ondersteunen.