Collectie Gelderland

Geen titel

"Stoute daad van Jan van Schaffelaar", "XXVl.Dl. pl. IV." Reinier Vinkeles (1741 - 1816) naar Jacobus Buijs (1724 - 1801); linksonder "J. Buijs inv. et delin." , rechtsonder "Rein r. Vinkeles, sculp. 1792", gravure. In: Kok, Jacobus, Vaderlandsch Woordenboek. Met kaarten, plaaten en pourtraitten. Amsterdam, Johannes Allart, 1785 - 1799. 35 delen en 3 bijvoegsels. Deel 26; in boek bibliotheek Veluws museum "Nairac", bibl.nr. XVII-126, deel XXVI. als prent in Historische Atlas Gem. Archiefdienst nr. 83.011. i. Literatuur: Atlas van Stolk nr. 209; Muller nr. 334; afbeelding nr. 6 in "Iconografie van een vaderlandsche held", deel 6 van Bijdragen tot de geschiedenis van Barneveld, Gemeentearchief, 1984.