Collectie Gelderland

Geen titel

De foto is gemaakt in de Jan van Schaffelaarstraat in de richting van de Oude Kerk. Rechts Koffijhuis en Stalhouderij De Korenbeurs van R. Nijhoff, links daarvan de tuin voor de synagoge. Links op de achtergrond bakkerij Blokhuis. Bij het groepje mensen rechts staat veldwachter Van de Pol (?).