Collectie Gelderland

Geen titel

Hare Majesteit Koningin Wilhelmina op landgoed De Schaffelaar tijdens de Landdag van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm.