Collectie Gelderland

Geen titel

"Pastorie, Kerk en School te Kootwijk". In het midden de pomp.