Collectie Gelderland

Geen titel

Zuivelfabriek "De Eendracht" gezien vanaf de Eendrachtstraat.