Collectie Gelderland

Geen titel

Dr. Aron Vedder, geboren 14 februari 1904 te Amsterdam. Was in 1942 geïnterneerd in het Joodse Tehuis op De Schaffelaar of De Biezen.