Collectie Gelderland

Geen titel

Burgemester Van Nagell (met raadsleden) in de raadszaal van Barneveld