Collectie Gelderland

Geen titel

"Kootwijk, Ned. Herv. Kerk". Prentbriefkaart afkomstig uit de collectie Slim.