Collectie Gelderland

Geen titel

Belgische vluchtelingen ondergebracht in het scholencomplex aan de Jan van Schaffelaarstraat. Bovenste rij 2e van links Jo Machielsen?; 3e van links de Nederlandse Hendrika Margrietta van de Fliert (* 29.07.1903), naast Louise Baron Middelste rij 1. mej. Schouten, ... Schouten (n.), geh. met Belgische. Verder voornamelijk families Baron en Dircks.