Collectie Gelderland

Geen titel

"Interieur Ned. Herv. Kerk Kootwijk". Prentbriefkaart afkomstig uit de collectie Slim.