Collectie Gelderland

Geen titel

"Kootwijk, Ned. Herv. kerk". Rechts het meestershuis. Prentbriefkaart afkomstig uit de collectie Slim.