Collectie Gelderland

Geen titel

"Landstorm 1914. Nooit af". Fotokaart verzonden door Gijsbert v.d. Steeg, dienend bij de Landstormbrigade 8e regiment infanterie, brigadedepot bataljon School D Amersfoort. Hij staat zelf ook op de foto.