Collectie Gelderland

Geen titel

Overste C.J.C. Jansen ontvangt het Korpsvaandel van het landstormkorps Veluwsch Verband tijdens de landdag van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm (BVL) in de Eierhal van 1930.