Collectie Gelderland

Geen titel

"Zelfopoffering van Jan van Schaffelaar" door Johann W. Kaiser (1813-1900), gravure. In: Arend, J.P., Algemeene geschiedenis des vaderlands van de vroegste tijden tot op heden; eerst voortgezet door o. van Rees en W.G. Brill, thans door J. van Vloten. Amsterdam, 1840 - 1882. Prent in: deel II, 3e stuk, blz. 126. Bibliotheek Atlas van Stolk, nr. 206; als losse prent in Historische Atlas Gem. Archiefdienst, nr. 82.003. Literatuur: Atlas van Stolk, nr. 206; Niet bij Muller, 330; Catalogus JvS '82, nr. 200; afbeelding in "Enen geheten JvS", nr. 8. afbeelding nr. 10 in "Iconografie van een vaderlandsche held", deel 6 van Bijdragen tot de geschiedenis van Barneveld, Gemeentearchief, 1984.