Collectie Gelderland

Geen titel

De heer G. v.d. Kamp ontvangt een onderscheiding ter gelegenheid van de viering van het gouden jubileum van de brandweer te Voorthuizen. Burgemeester Mr. C.E.E. Kuntze feliciteert hem hiermee.