Collectie Gelderland

Geen titel

Belgische vluchtelingen. Een gezin? Dame lijkt dezelfde te zijn als op foto 12.0008, de oudste jongens staan ook op foto 12.0009 Foto bevindt zich in het persoonsarchief van Marie Hartog. Is aan haar verzonden als dankbetuiging voor haar hulp tijdens de opvang van Belgische vluchtelingen in Barneveld in de Eerste Wereldoorlog.