Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van het huis 'De Schaffelaar'. Rechtsboven het barakkenkamp voor de Zuid-Molukkers (voorheen het Joods Tehuis).