Collectie Gelderland

Geen titel

Optocht voor huize De Schaffelaar ter gelegenheid van het vijftigjarig huwelijksjubileum van baron Van Nagell en mevrouw J.M.C. van Nagell-van Zuylen van Nievelt. Arie de Kruyf is één van de mensen in de optocht.