Collectie Gelderland

Geen titel

"Exterieur Ned. herv. kerk, Kootwijk". Prentbriefkaart afkomstig uit de collectie Slim.