Collectie Gelderland

Geen titel

In het midden de hooiberg, wagenschuur en achterzijde van "De Roskam". Op achtergrond de Ned.Herv.Kerk.