Collectie Gelderland

Geen titel

Groepsfoto van het personeel van de gemeentesecretarie in de raadzaal gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van burgemeester A.W.J.J. baron van Nagell. Staand v.l.n.r. klerk ter secretarie/bode W. Bakker, gemeentebode H. Bouwheer, J.H. Boonstra, Th. C. van Boven, gemeenteontvanger J.C. van Heuven, gemeentearchitect G. Haanschoten, concierge H. van den Brink. Zittend v.l.n.r. gemeentesecretaris A. van den Bogert, de burgemeester, commies ter secretarie H.C. Rutgers.