Collectie Gelderland

Geen titel

"Barneveld Interieur Ned. Herv. Kerk". Rechts de kansel met middenvoor het koorhek.