Collectie Gelderland

Geen titel

De restauratie van de Oude Kerk in Barneveld. Tijdens het schoonmaken van de gewelven vond men een pop. Deze heeft ooit dienst gedaan tijdens het Jan van Schaffelaarspel. Dit spel werd in de jaren zestig uitgevoerd. Ruiters stoven door het dorp en deze pop ("Jan van Schaffelaar") werd van de toren gegooid. De pop wordt vastgehouden door Eib Kuijt. Foto nummer 12 in een serie van 14.