Collectie Gelderland

Geen titel

"Barneveld, Langstraat".Links magazijn 't Anker. Op de achtergrond de Grote Kerk met de botermarkt Rechts van het waaggebouw is het pand "'t Trapje" zichtbaar. Rechts schilderszaak H. ten Ham, daarnaast de rijwielzaak van Anthonius van Brummelen. .