Collectie Gelderland

Geen titel

De tribune met daarboven de tekst "Ons wijst de vinger der historie" op het landdagterrein van huize de Schaffelaar tijdens de landdag van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm (BVL) op landgoed De Schaffelaar. Middenvoor Hare Majesteit koningin Wilhelmina. Derde links van haar: A.W.J.J. baron van Nagell.