Collectie Gelderland

Geen titel

Franse vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De, overwegend uit Noord-Frankrijk (omgeving Douai en Arras) afkomstige, groep vond deels onderdak in de voormalige kostschool "Benno" aan de Kapteijnstraat. November 1918.