Collectie Gelderland

Geen titel

Het korps gemeenteveldwachters poseert met burgemeester J. Westrik voor de fototgraaf. Rechts van hem staat de chef-veldwachter J.Pennekamp. Foto gereproduceerd uit het boekje "De politie in Barneveld tot 1984". Dit boekje is aanwezig in onze bibliotheek onder nummer GAB 1610.