Collectie Gelderland

Geen titel

Het voertuigenpark van de gemeentepolitie te Barneveld in 1974, opgesteld voor Huize De Schaffelaar. Foto gereproduceerd uit het boekje "De politie in Barneveld tot 1984". Dit boekje is aanwezig in onze bibliotheek onder nummer GAB 1610.