Collectie Gelderland

Geen titel

Koets met tweespan paarden vóór Hotel de Roskam, twee mannen op de bok.