Collectie Gelderland

Geen titel

De ministers dr. Deckers en De Wilde met generaal Jhr. Röell wachten met andere genodigden voor het gemeentehuis op het defilé der landstormers tijdens de landdag van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm (BVL).