Collectie Gelderland

Geen titel

Vakantiecentrum "De Instuif". Prentbriefkaart afkomstig uit de collectie Slim.