Collectie Gelderland

Geen titel

Foto onder ereboog ter gelegenheid van het gouden huwelijksfeest van baron van Nagell in 1929. Onder de boog staan de makers van de boog (bewoners van Jan van Schaffelaarstraat?)