Collectie Gelderland

Geen titel

Wateroverlast. Het voorterrein van huize De Schaffelaar met het monument voor A.W.J.J. baron van Nagell.