Collectie Gelderland

Geen titel

Foto van de Jan van Schaffelaarstraat eind 19e/begin 20e eeuw. Links het pand van rijksontvanger Jan Mulder met voor de tuin één van de ambtspompen, daarachter de Barneveldsche Spritsbakkerij van J.B. Rutgers. Middenachter Koffijhuis en Stalhouderij De Korenbeurs. Rechts v.r.n.l. het pand van de Firma Nieuwstad, de woning van ds. Dirk Koffijberg, manufacturenzaak van de Firma Fikkert. Op de achtergrond de toren van de Oude Kerk met open spits. De foto is zwaar geretoucheerd.