Collectie Gelderland

Geen titel

Detail van de balustrade van huis De Schaffelaar in verval.