Collectie Gelderland

Geen titel

Muziektent van de muziekvereniging Crescendo op het voormalige Oranjeterrein op de hoek Wheemstraat/Gerard Doustraat. Rechtsachter het zgn. Bruggestuk (een zandweggetje, waar later het dorpshuis Pro Rege stond (2004) de Nieuwe Apostolische kerk).