Collectie Gelderland

Geen titel

Versierde etalage bij ijzerwinkel en timmerbedrijf Van de Fliert ter gelegenheid van de bevrijding. "Al duurde de oorlog lang, 't spinnewiel bleef aan de gang. Wij sponnen het allerbeste, toen Hitler ons leven verpestte".