Collectie Gelderland

Geen titel

"Barneveld Interieur Ned. Herv. Kerk"