Collectie Gelderland

Geen titel

Optocht t.g.v. het 25-jarig bestaan van het standbeeld van Jan van Schaffelaar, voorstellende Koning Willem III met zijn gevolg. De foto is gemaakt ter hoogte van café De Zwaan.