Collectie Gelderland

Geen titel

Praalwagen in de optocht ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van burgemeester Van Nagell. Deze wagen stelde voor "De Kleederdrachten der Elf Provinciën".