Collectie Gelderland

Geen titel

Camping Het Boveneind, paspoortterrein Staatsbosbeheer. Prentbriefkaart afkomstig uit de collectie Slim.