Collectie Gelderland

Geen titel

Jan van Schaffelaarstraat ( in de richting Oude Markt) V.l.n.r. de woning mevrouw Schueler-Koelman, de tuin voor het huis van gemeenteontvanger G. Verloop, het pand van Mijnbeek, manufacturenzaak Fikkert-Hopster. Rechts het pand van de firma De Roller.